Känner du att det finns mer – som ger mer – motivation, handlingskraft och välbehövlig återhämtning för ditt team, dig själv och andra?

*

Onsdag-torsdag den 15-16 januari 2020 samlas och delar vi med oss av våra egna och andras insikter gällande: Vad behöver vi för att jobba bra ihop – som team?

Oavsett VAD du jobbar med får du med dig bra saker hem som utvecklar team, grupper, samverkan och nya partnerskap.

Vad för skillnad kan ett styrkebaserad förhållningssätt göra?

Det kan hjälpa er utveckla och förbättra:
– Introduktionen av nya teammedlemmar, team och projekt.
– Bygga nya vinnande partnerskap.
– Effektivisera möten och göra dem mer energigivande.
– Och mycket mera, utvecklingspotentialen är stor!

Det styrkebaserade perspektivet och Appreciative Inquiry går utmärkt att kombinera med andra arbetssätt.

Det hjälper dig att förnya dig själv, och förnya HUR ni arbetar tillsammans med t.ex. ständiga förbättringar och Lean, Agile utveckling, design thinking, design sprintar och tjänstedesign, samverkan, tillitsbaserad styrning och ledning, omställning eller innovation för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).  

*

Appreciative Inquiry är en mycket uppskattad och beprövad metod runt om i världen. Oavsett om du är ledare, chef, medarbetare, konsult eller bara-är-nyfiken, så får du genom denna utbildning grunderna i att skapa positiv förändring och blomstring i team, relationer, organisationer, partnerskap och hela samhällen.

*

Utbildningen – bygger på innehållet i boken Styrkebaserad Teamutveckling: en praktiskt handbok i Appreciative Inquiry (2019)

  • Grundläggande antaganden i styrkebaserad teamutveckling och Appreciative Inquiry
  • Hur styrkebaserad teamutveckling skiljer sig ifrån, och kompletterar, andra teamarbetssätt
  • Teamutveckling genom att ändra sättet som vi för dialog med varandra och hur vi ställer frågor
  • 8 områden som påverkar teams utveckling
  • 10 sätt att använda styrkebaserade frågor för att bygga högpresterande team
  • 48 värdeskapande frågor som lockar fram det bästa i ditt team
  • 10 steg att genomföra en styrkebaserad teamutvecklingsprocess på
  • Fall och exempel på hur det används i Sverige (Konflikthantering, Framstegsprincipen med mycket mera)

*

Nästa kurs – 15-16 jan 2020, i Uppsala: 2-dagar – Onsdag och Torsdag
Det här första steget i Styrkebaserad Teamutveckling med hjälp av Appreciative Inquiry är en fristående utbildning. Inga förkunskaper krävs.

När ses vi?
Tiderna är 9.00-16.30