Forskning

Jag arbetar med den just nu snabbast växande förändringsmetoden i världen, Appreciative Inquiry. Uppskattande nyfikna frågor är ett av de kraftfulla verktygen som används och det är även en bas för att lyckas med ert framtida blomstrande. I olika undersökningar har det undersökt om hur mycket frågor kontra påstående som en organisation har även visar på hur den mår. Med ratiot 1/1 mellan frågor och påståenden som mår den bra och ju mer påståenden i förhållanden till frågor ju sämre fungerar en organisation. I en annan undersökning mätte de antalet positiva kontra negativa formuleringar som dialoger och diskussioner innehöll. Då såg de att för att en organisation ska fungera riktigt bra behöver de uttala 6 positiva saker mot 1 negativ. Blir ratiot 3/1 så är det ok men sedan mår organisationerna allt sämre och sämre, de värsta de mätte upp var 1/20 i en väldigt dysfunktionell organisation.

Vad händer?

Genom att plocka fram och se varandras styrkor skapas plattformarna till att dialogerna och diskussionerna blir mer uppskattande och fler känner sig delaktiga. När fler fått vara med och ta fram hur de ska arbeta tillsammans och vad var och en ska göra och ansvara för, sånt som är lite utanför arbetsbeskrivningarna, är det för att skapa en blomstrande organisation tillsammans. Genom att byta perspektiv skapas de relationer som hela er organisation bygger på, sälj, support, administration och andra delar beroende på vad ni gör. Allt är inte gjort i en handvändning men det kommer ske mycket under en sådan här summit och ni skapar en bas för hur ni ska hjälpa varandra och påminna varandra om vad det är ni vill åstadkomma. Förändringar görs över hela ledet inte ”bara” ledarskapet och/eller gräsrötterna för att de ska bestå måste alla vara med. Problem kan vara en utgångspunkt men inte det vi sedan lägger fokus på. Genom att skapa et attraktivt mål så vänder vi fokus mot det som fungerar för genom det minimera problem och det som skapar dessa. Detta för att ni ska bli bättre på det ni är bra på och inte bli bra på att bara ta hand om problem. En organisation som bara ägnar sig åt att ta hand om problem och eliminera dem når aldrig upp till mer än ett ok. Fokuseringen på problem har en tendens att dränera människorna på energi och hur länge orkar de då? Genom att fokusera på det som fungerar och lyfta fram det så ger det också ny energi att göra mer av det vi behöver för att utvecklas. Vi vill se blomstra! För att skapa hållbar förändring vill vi att ni gör mer av det som är framgångsrikt, ett kraftfullt verktyg för detta. En utmaning i detta är att hitta en strukturerad metod som upprätthåller dessa beteenden. Det finns inte en metod som är giltig för alla men det finns verktyg och metoder för att skapa och hålla i dem så ni kan växa mot era uppsatta mål.