Föreläsningar:

Framtidens organisation: I den snabba utvecklingstakt som samhället och framför allt teknologin har idag, där den i datorerna sker exponentiellt, är er organisation redo att hantera den allt snabbare beslutshantering detta innebär? Om samhällsutvecklingen och hur en organisation bör byggas för at hantera sin omgivning som är i en snabb förändring pratar jag om här.

Kreativitet: behöver ni komma på nya vägar att hantera och få fram idéer? Sätt som plockar fram styrkorna i er organisation? Och därefter ser till att de blir verkstad av idéerna? Det hjälper jag till med.

Hälsans organisation: vägen till hälsa har många infarter och här ger jag en väg fram för er organisation som helhet och hur ni får den att fungera tillsammans.

Idégenerering:

Håller i workshops/summits för att ta fram idéer och hur de skall användas. De ordnas på olika vis, det kan vara runt matlagning, ätande eller skapande på annat vis.

Organisationsutveckling:

Är ni på väg att göra större eller mindre förändringar på företaget? Genomför en styrkebaserad förändring skapas de förutsättningar som behövs för att den skall bestå över tid. Det handlar om att skapa en organisation där människor mår bra och att medlemmarna alla är med och bygger upp denna.

Teambuilding/matlagning:

Vill ni lära er mer om att laga mat, om råvaror, dryck och tillagningsmetoder? Under en heldag lär ni er mer om säsongens råvaror, olika sätt att tillaga dem och därefter lunch. Därefter skapar ni en meny och tillagar den inför kvällen genom en kreativ process tillsammans. Sedan följer en måltid där diskussionerna skapar er nya historia tillsammans.

Coachning:

Känner du att du som ledare behöver stöd i utvecklingen av dig själv och ditt team? Kontakta mig så coachar jag dig genom processen att utveckla ditt ledarskap.

Bollplank

Söker du någon att bolla idéer med som inte för saker vidare? Vill du hitta nya sätt att se på något så ställer jag upp på det. Med ett rörligt sinne och bred kunskap så kan vad som helst dyka upp.

Ring eller maila så tar vi ett förutsättningslöst möte om vad ni vill åstadkomma. Utifrån det så skapas en processkarta och offert som ni kan ta ställning till och vi kan diskutera vidare vad vinsten är för er att använda det här sättet att arbeta.
Mail: hans@hallengrens.se
Telefon: 070-6092464