Hans Hallengren

Är en förändringsagent inom näringsliv, samhälle och kultur. Med mångårig erfarenhet av att utbilda, coacha och möta människor skapar han möjligheter till förändringar genom lyfta fram allas styrkor som grund för denna process.

En förändringskonsult med nyfikenheten som främsta drivkraft

Nyfikenhet kan ta sig många uttryck, dels har vi den positiva som i polskan kallas ciekawy och sedan har vi den mer skvalleraktiga som inte leder framåt. Med en positiv nyfikenhet vill Hans lyfta det som är starkt hos individer och organisationer och därigenom skapa förutsättningarna till förändringar som varar. Många kvalitetsledningssystem ser mest till att minska gapet mellan problem och ok. Här vill Hans nå andra nivåer, att få er att blomstra. Nyfikenheten har givit Hans en bred palett av erfarenheter där bland annat drivit egen restaurang, vårdföretag, byggt upp driva-eget utbildningar för svensktalande samt nyanlända språksvaga svenskar. Utbildad beteendevetare med inriktning på arbetslivspedagogik och ledarskap, sedan har det lagts till utbildningar inom kvalitetsledningsteknik, projektledning och nu certifierad i Appreciative Inquiry, ett styrkebaserat ledningssystem. Med ett långvarigt intresse för mat och hälsa kan en mängd olika event skapas utifrån vad organisationen behöver; arbeta fram gemensamma mål och vägen dit, bättre arbetsmiljö och hälsa, hitta på nytt genom kreativa summits. Vad skulle få er organisation att blomstra?

Workshops och summits som ger er förutsättningar och verktygen för era uppsatta mål

En process kan vara att ni verkligen vill jobba fram nya idéer om vad ni ska satsa på och då skapar vi en summit där vi bjuder in så många olika sorters människor som berör er organisation på ett eller annat vis kunder, leverantörer, personal från olika områden. Beroende på antal deltagare och antal ämnen som skall gås igenom, 3-5 attraktiva rubriker är bra och antalet människor spelar ingen roll uppåt men gärna minst 10 stycken, utrymmet är det som begränsar antalet. Under en till tre dagar går vi igenom en FÖDA-cykel där vi tar fram Framgångsfaktorerna, Önskvärda lägen, Designar dessa och avslutar med Aktivering, Vad gör vi? När? och Vem gör det? Den cykeln är den vi arbetar oss igenom med olika verktyg beroende på vad ni vill uppnå. Hur många gånger har ni haft kick-offer, föreläsningar med mera som är inspirerande i stunden men väl ”hemma” så är allt som vanligt? Var är det då som gör detta fungerande över tid? Läs mer HÄR. (länk till Appreciative Inquiry på Vad gör vi-sidan)

Socialt engagemang

Med stor nyfikenhet och frustration över det som sker i världen vill Hans se till att de som kommer till Sverige får en bra möjlighet till att skapa sig ett liv här och där han brinner lite extra för de som är entreprenörer. Som utbildare inom starta eget såg han till att starta kurser där nyanlända fick lära sig hur de bedriver företag i Sverige samt träna på sin svenska. Denna erfarenhet ledde honom till det initiativ som Företagarna startade, för att hjälpa nyanlända entreprenörer att komma igång med någon sorts verksamhet. Där var han delaktig i att ta fram processen och innehållet i utbildningarna för att ta tillvara de resurser som kommer hit av egen kraft och där vi har så mycket att lära av varandra. Ett annat initiativ är att skapa summits i förorterna för att ta fram vad som är bra och bygga vidare på det tillsammans och med tillsammans menas det de som bor där, bedriver företagande, äger fastigheter, politiker, polis, socialtjänst med flera. Det är genom dialog och inkluderande i vart vi vill med vårt samhälle delaktighet skapas och därigenom möjligheterna för en hållbar framtid tillsammans.

Läs mer på LinkedIn